Наявна політика конфіденційності визначає правила використання персональної інформації, переданої користувачами при відвідуванні веб-сайту Shupeniuk medical club - https://shupeniuk.club/ Персональна інформація збирається з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров'я.


Визначення термінів

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
«Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної фізичної особи (суб'єкт персональних даних).
«Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
«Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністратором або іншими, хто отримав доступ до персональних даних особи вимагається не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
«Користувач сайту медичного центру (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт Shupeniuk medical club.
«Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
«IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в загальній комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.


Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту Shupeniuk medical club  означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту медичного центру.
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту медичного центру «Медична Допомога».
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту медичного центру.


ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті медичного центру.
3.2. Для забезпечення доступу до сервісів веб-сайту (онлайн-консультації, онлайн-запис, відгуки про клініку та лікаря), користувач може самостійно надавати такі персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові Користувача; контактний телефон Користувача; адреса електронної пошти (e-mail); місце проживання Користувача
Shupeniuk medical club захищає Дані, які автоматично передаються в процесі відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель»): IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);час доступу; реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3. Персональні дані обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Під час заповнення форм на веб-сайті із зазначенням персональних даних, користувач висловлює добровільну згоду з Політикою конфіденційності. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, користувач не може продовжити використання сервісів веб-сайту.
3.4. Файли cookie можуть постійними (зберігаються в комп'ютері до моменту видалення їх користувачем), або тимчасовими / сесійними (зберігаються тільки до закриття браузера). Також, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими сайтами).
3.5. Звертаємо увагу на наступне:дані файлів cookie оновлюються при повторному відвідуванні користувачем Сайту;в більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне збереження файлів cookie на пристрої користувача;відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів і / або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.
3.6. Адміністрація веб-сайту не розголошує та не передає персональні дані користувачів третім особам без згоди їхнього власника. Дані можуть бути відкриті в випадках, передбачених чинним законодавством.
3.7. Обробка та зберігання наданих користувачем персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються та можуть зберігатися в Базі персональних даних або в окремій таблиці Бази даних Сайту.
3.8. Персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією / новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до законів України, в тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб в зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних »,« Про інформацію »,« Про рекламу »,« Про телекомунікації »,« Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах », а також відповідно до Правил використання Сайту та інших актів, що регулюють діяльність Компанії.
3.9. Персональні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.
3.10. Після того, як суб'єкт персональних даних перестає бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.


ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
4.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті медичного центру, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
4.3. Адміністрація веб-сайту вживає всіх заходів для захисту даних користувачів від несанкціонованого доступу.
4.4. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в законодавстві України та в даній Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю та невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, й тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.
4.5. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (в інформаційних і / або рекламних цілях). При переході користувачем за посиланням на інші веб-сайти дію цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. Оновлення політики конфіденційності вносяться шляхом зміни цього документа